Historie

HISTORIE BALETNÍHO STUDIA

Základ baletního studia pod vedením Reginy Blažkové Holubové vznikl ve spoluprácí s Městským divadlem v Ústí nad Labem pod názvem Baletní přípravka, jejímž hlavním úkolem bylo vychovávat dětské taneční interprety pro potřeby divadla.

V roce 1992 se baletní studio částečně osamostatnilo, ale s divadlem dále intenzivně spolupracovalo. Žáci byli značně obsazováni nejen do dětských tanečních rolí, jako např. v představení B.Martinů „Špalíček“ v choreografii Libuše Hynkové, ale i do dětských rolí v operách a operetách.

S osamostatněním Baletního studia Regina se rozšířila i jeho činnost, takže jej naleznete nejen v Ústí nad Labem, ale i v Děčíně, kde velmi intenzivně spolupracuje s Městským divadlem Děčín, a v Litoměřicích.

V současné době se Baletní studio Regina zabývá výukou dětí od 3 let. Vyučuje se velké spektrum tanečních předmětů od průpravné taneční výchovy, která je určená těm nejmenším, přes taneční gymnastiku, lidový tanec a samozřejmě hlavní obor klasický tanec, čili balet. V posledních letech se Baletní studio Regina zaměřilo i na dospělé, pro které pořádá kurzy kondičního baletu, zaměřené na udržení pohyblivosti, odstranění problémů s nesprávným držením těla a získání dobře tvarované štíhlé postavy.

Za dobu své existence uvedlo studio 15 samostatných celovečerních baletních představení tvořených pouze dětskými interprety v choreografii Reginy Blažkové Holubové a další velké množství různých vystoupení pro dětské i dospělé diváky. Celovečerní balety baletního studia bývají vždy několikrát reprízovány a dosahují kladného diváckého ohlasu. Z posledních úspěšných premiér bych ráda připomněla „Popelku“ S.Prokofjeva a „Balletshow“, kde měli interpreti možnost předvést své umění nejen v klasických tanečních číslech, ale i v soudobém a lidovém tanci. Toto představení má baletní studio ještě na repertoáru, a v Ústí nad Labem bude reprízováno v divadelní sezóně 2007/2008. Některá představení byla stvořena přímo pro baletní studio, a byla pro ně vytvořena libreta i hudba, např. Malý princ, Alenka za zrcadlem a další.

            Mimo prezentaci žáků na jevišti v rámci jejich jevištní praxe se baletní studio zaměřuje také na profesionální vzdělávání svých studentů, a to přípravou ke složení přijímacích zkoušek na taneční konzervatoře v Praze. Každým rokem tak od nás odchází studovat 3-5 žáků. Na konzervatořích jsou vždy hodnoceni jako úspěšní studenti a po ukončení studia se stávají profesionálními tanečníky na jevištích pražských i mimopražských divadel.